• Op elk belangrijk moment van uw leven zal de notaris u bijstaan, zodat u deze momenten in alle sereniteit kunt realiseren en beleven.

  • Kopen of verkopen? De notaris en zijn team begeleiden je bij elke stap.

  • Denk nu al na over je nalatenschap. De notaris geeft je raad in functie van je familiale context en van je vermogen.

  • Geniet van concrete en kwaliteitsvolle raad bij de oprichting, wijziging of overdracht van je bedrijf.

De thema’s die aan bod komen:

Ons kantoor staat je bij tijdens alle stappen in je leven

Niet voor niets betrekt notaris Vanneste met zijn team van klerken een huis met een tuin en een moestuin. Dit huis geeft op zijn eigen manier uitdrukking aan de resoluut sociale en vaderlijke kijk die de notaris op zijn beroep heeft.

Getrouw aan de notarisdynastie Van Beneden, van wie hij het kantoor heeft overgenomen, en met dezelfde ingesteldheid zet Didier Vanneste mensen helpen centraal en wil hij altijd in nauw contact zijn met zijn klanten en de families. Het kantoor wil graag naast haar klanten staan bij elk belangrijk moment van hun leven, zoals een huwelijk, de oprichting van een bedrijf, de planning van de opvolging, de nalatenschap…

Meer weten

Ons team

Voor Didier Vanneste is het notarisambt een beroep waar de nadruk op het menselijke ligt.

Didier Vanneste ziet in het notarisambt eerst en vooral het sociale aspect van het beroep, de hulp die hij kan bieden bij de sleutelmomenten van een leven. Deze ingesteldheid, waar nabijheid op de eerste plaats komt, weerspiegelt zich ook in de omgang met zijn teamleden. Tussen hen en Didier Vanneste is er als het ware een hechte familieband ontstaan.

Elke klerk is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen klanten. Didier Vanneste zal zijn teamleden zo goed mogelijk ondersteunen bij hun taken. Hij is als baken van kennis altijd beschikbaar voor hen. Hij helpt zijn klerken bij het behandelen van hun dossiers op nauwgezette en menselijke manier. De adviezen die hij verstrekt, zijn altijd accuraat, aangepast aan de situatie en gegeven in alle vriendelijkheid.

Maak kennis met het team

Onze contactgegevens